Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze
Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze i plany na 2020 rok

Za nami Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Zamknięto i podsumowano 2019 rok oraz nakreślono plany działania na przyszłość.

Nowością jest fakt powstania dwóch sekcji w ramach stowarzyszenia, a mianowicie "Sekcja eksploracyjno-poszukiwawcza" która będzie brała udział w zlotach środowisk eksploracyjnych, pracach archeologicznych i innych działaniach. Tą sekcją będzie zarządzał Michał Mydłowski. Druga nowopowstała sekcja będzie się zajmować "Strojami historycznymi" a kierować nią będzie Ewa Ciszek.

Ponadto nadano awanse oficerskie i podoficerskie dla: Katarzyna Drobny Gnaczy, Inez Komańska, Krzysztof Szczygieł, Piotr Kulak, Michał Mydłowski i Grzegorz Fajdek.

Walne Zgromadzenie nadało tytuł honorowego członka stowarzyszenia panu Andrzejowi Filkowi za pomoc i wieloletnie wspieranie działań organizacji.

Zarząd dziękuje członkom za udzielenie absolutorium i liczy na udany sezon 2020.

 

Script logo Script logo